08:37 10.07.2018

U prvoj polovini 2018. godine, federalni inspektori izvršili 3.956 nadzora i izdali 2.542 prekršajna naloga u iznosu od 3.584.990,00 KM

 

 

 

U nastavku prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini, federalni inspektori su, u periodu od 08.06. do 29.06.2018. godine godine, ostvarili sljedeće rezultate:

 • Izvršena su 843 inspekcijska nadzora i 18 kontrolnih nadzora;
 • sačinjena su 843 zapisnika;
 • izdato je 555 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 699.590,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 190.245,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečene su 104 upravne mjere, od kojih se 26 odnosi na mjere privremene zabrane rada;
 • od 228 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 4 subjekta nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

U saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, a prema dostupnim informacijama, u junu 2018. godine zatečena je 176  radnika „nacrno“, dok je ukupan broj osoba zatečenih na radu „nacrno“ u Federaciji BIH od početka 2018. godine 1613.

Od početka 2018. godine, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora ostvarili sljedeće rezultate:

 • Izvršeno je 3.956 inspekcijskih nadzora i 77 kontrolnih nadzora;
 • sačinjeno je 3.956 zapisnika;
 • izdata su 2.542 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 3.584.990,00 KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 527.938,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečene su 602 upravne mjere, od kojih se 195 odnosi na mjere privremene zabrane rada;
 • od  1.098 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 63 subjekta nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.