11:21 11.05.2021

U aprilu izvršena 4.244 inspekcijska nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Inspekcijski organi u FBiH nastavljaju s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera svim raspoloživim kapacitetima, te poduzimaju sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti na sprečavanju daljeg širenja koronavirusa u FBiH, u skladu s odlukama nadležnih kriznih štabova.

U toku aprila 2021. godine, prema trenutno dostupnim informacijama, inspekcijski organi u FBiH izvršili su ukupno 4.244 inspekcijska nadzora, u okviru kojih je kod 191 subjekta nadzora uočeno grubo kršenje mjera, što podrazumijeva izdavanje 191 prekršajnog naloga u iznosu od 298.466,00 KM. Inspektori su također izrekli 509 rješenja o otklanjanju nedostataka subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera, izdali 8 rješenja o zabrani rada i 130 upozorenja. Od ukupnog broja, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u aprilu izvršili 437 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih su utvrdili 50 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 50 prekršajnih naloga u iznosu od 27.300,00KM, te izdali 45 rješenja o otklanjanju nedostataka, 8 rješenja o zabrani rada i 130 upozorenja.

Do kršenja mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektima, trgovinama, tržnim centrima, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi općenito. U odnosu na mart, bilježi se značajan porast discipline subjekata nadzora u poštivnju mjera i preporuka, odnosno pad broja uočenih prekršaja. 

Podsjećamo, naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva predstavljaju okvir i minimum nužnih mjera i preporuka za područje cijele Federacije Bosne i Hercegovine, a kantonalnim vladama i kriznim štabovima ostavljena je mogućnost uvođenja restriktivnijih mjera u odnosu na one koje donosi Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. Shodno tome, neki kantoni su, usljed pogoršanja higijensko-epidemiološke situacije, pristupili uvođenju restriktivnijih mjera i represivnijem djelovanju nadležnih kantonalnih organa u smislu kontrole njihovog provođenja. Pored stalnog angažmana inspektora na terenu, postoji efektivna i operativna veza između inspekcijskih i policijskih organa na terenu, nastala povodom zajedničkih obaveza iz važećih naredbi. Federalna uprava za inspekcijske poslove ostaje na dispoziciji kantonalnim inspekcijskim organima za pružanje pomoći u organizaciji i vršenju nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera.

Napominjemo, kazne za prekršaje propisane su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i to u rasponu od 3.000,00 - 10.000,00 KM za privredna društva, druga pravna lica i zdravstvene ustanove; za odgovorna lica u pravnim licima od 500,00KM do 2.000,00 KM; za nosioce privatne prakse i obrtnike od 2.000,00KM do 8.000,00KM; za fizička lica od 100,00 KM do 2.000,00 KM,  s tim da prenošenje zarazne bolesti predstavlja i krivično djelo u smislu KZ FBiH.

Apelujemo na građane i privredne subjekte da se pridržavaju propisanih mjera, te osiguraju pretpostavke za poštivanje svih preporuka, kako za dobrobit ličnog zdravlja, tako i za kolektivnu sigurnost i normalizaciju prilika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- KRAJ -

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba