15:17 30.09.2013

Projekat unapređenja investicionog okruženja i institucionalnog jačanja (ICIS)

Sporazumom o grantu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (World Bank) koja je u funkciji administratora Trust Fonda Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) i Primaoca sredstava (Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Distrikt Brčko) obezbjeđena su Grant sredstva za realizaciju Projekta unapređenja investicionog okruženja i institucionalnog jačanja (I C I S) u iznosu od 3.750.000,00 USD.
Navedena sredstva su raspoređena na način da će Federaciji BiH biti dodijeljeno 2.250.000,00 USD, a Republici Srpskoj 1.500,000,00 USD. Projekat je u potpunosti finansiran sredstvima granta Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) i isti prihvaćen Odlukom Vlade Federacije BiH, V broj: 1413/12 od 23.10.2012. godine o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) za finansiranje Projekta.
Cilj navedenog Projekta je postizanje međuinstitucionalne interoperabilnosti, odnosno mogućnosti da dva ili više različitih sistema ili organa/institucija zajedno rade i razmjenjuju informacije, a što podrazumijeva povezivanje baza informacija/sistema i organa/institucija (registarski sudovi, baze općinskih organa poduzetnika/obrtnika, statisistički podaci, baza poreznih obveznika, ostale relevantne baze podataka na svim nivoima BiH), sve u cilju efikasnijeg rada, brže i jednostavnije razmjene podataka, smanjenja nepotrebnih troškova i opterećenja poslovnog sektora u cjelini.
Pored navedenog, ICIS projekat ima za cilj poboljšati investicijsku klimu i smanjiti troškove i rizike poslovanja u BiH kroz daljnje poboljšanje kvaliteta rada inspekcijskih organa i jačanje inspekcijskih kapaciteta, pri čemu se poseban akcenat stavlja na približavanje inspekcijskih organa EU praksi putem procjene rizika kod planiranja nadzora, kao i odabira poslovnih subjekata kontrole, poboljšanje transparentnosti i predvidljivost inspekcijskih organa, realizaciju efikasnog nadzora nad tržištem, ostvarivanje efikasnije veterinarske i prehrambene sigurnosti na tržištu Bosne i Hercegovine, te ubrzanje registracije poslovnih subjekata i razvoja akcijskog plana za reformu stečajnog procesa.
Federalna uprava za inspekcijske poslove je određena za nosioca ovog Projekta u ime Federacije BiH iz razloga što je uspješno implementirala nekoliko velikih IT projekata, čime je nesporno dokazala da ima potencijal (kadrovske resurse, zavidno iskustvo u realizaciji projekata Svjetske Banke i potrebne vještine) da bude prepoznata za lidera i ovog Projekta.