15:23 15.04.2013

Potpisivanje Sporazuma o saradnji u području okoliša

Potpisivanjem Sporazuma o saradnji u području okoliša između Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove nastaviće se već započeti konkretni koraci pri implementaciji zakonske i podzakonske regulative iz oblasti zaštite okoliša, kojom se uvodi obaveza izvještavanja i plaćanja odgovarajućih naknada za zagađivače okoliša i opterećenje okoliša otpadom na teritoriji FBiH. S ciljem poboljšanja infrastrukture u svrhu kontrole operativne primjene pravilnika o upravljanju posebnim kategorijama otpada, rad Fonda je usko sinhroniziran sa inspekcijskim nadzorom stoga je neophodna efikasnija saradnja ove dvije institucije iz domena problematike zaštite okoliša.

Sporazum predviđa da obje strane razvijaju i jačaju saradnju u oblasti zaštite okoliša, te da u tom okviru razmjenjuju informacije o stanju okoliša, informacije o industrijskim zagađivačima, korisnicima prirodnih resursa, tokovima posebnih kategorija otpada, da sarađuju oko praćenja provedbe zakonskih obaveza i to iz sljedećih oblasti:

-Zaštite voda,
-Zaštite zraka,
-Zaštite biodiverziteta,
-Zaštite zemljišta,
-Upravljanja posebnim kategorijama otpada,
-Energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Ovim Sporazumom Fond se obavezuje da će sufinansirati jačanje infrastrukture Federalne uprave za inspekcijske poslove u svrhu uspostavljanja i implementacije koordiniranog inspekcijskog nadzora o kretanju ambalaže, elekričnih i elektronskih roba na graničnim prijelazima te korištenja usluga ovlaštenih stručnih institucija, laboratorija i sl, o čemu će pravovremeno izvještavati Vladu Federacije BiH.
Svečano potpisivanje Sporazuma i konferencija za novinare bit će održani 17. aprila 2013. godine (srijeda), u 12:00 sati,u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu ul. Fehima ef. Čurćića 6.