15:42 29.05.2012

Posjeta Premijera Federacije BiH gosp. Nermina Nikšića Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Federalna uprava za inspekcijske poslove će u četvrtak 31.05.2012.godine imati čast da u svojstvu domaćina ugosti Premijera Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Nermina Nikšića. Tokom posjete Premijera FBiH rukovodstvo Federalne uprave za inspekcijske poslove na čelu sa direktorom Ibrahimom Tirakom razgovarat će sa Premijerom FBiH o aktualnoj problematici u vezi sa aktivnostima inspekcija u FBiH, a nakon toga Premijer FBiH stavit će u funkciju Server centar informacionog sistema "E-inspekcije". 
Projekat "E-inspekcije" je u prethodnom periodu implementiran u radu Federalne uprave za inspekcijske poslove uključujući Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove u Tuzlanskom Kantonu. U toku je finalizacija implementacije sistema i u ostalim Kantonalnim inspekcijama u preostalim Kantonima, nakon čega će Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalni inspekcijski organi putem Server centra biti uvezani u jednstveni informacioni sistem i zajedničku bazu podataka o izvršenim inspekcijskim nadzorima i kontrolisanim privrednim subjektima. Svrha implementacije sistema jeste modernizacija obavljanja inspekcijskih poslova elektronskim putem, povećanje produktivnosti rada inspekcija, stvaranje jedinstvene baze podataka, te harmonizacija vršenja inspekcijskih nadzora kod privrednih subjekata.