13:34 23.07.2021

Federalni inspektor fizički napadnut prilikom vršenja inspekcijskog nadzora na području Neuma

Jutros je, u toku vršenja inspekcijskog nadzora nad teretnim vozilom u mjestu Materiz, na ulazu u Općinu Neum, suvozač subjekta nadzora zatečenog u prekršaju grubo fizički nasrnuo na postupajućeg federalnog inspektora za cestovni promet, uništio službeni laptop, te oštetio dio službenog vozila Federalne uprave za inspekcijske poslove, nakon čega se, s vozačem, vozilom udaljio s lica mjesta.

O ovom događaju je odmah od strane inspektora obaviještena nadležna policijska uprava, čiji su pripadnici nakon kratkog vremena došli na mjesto događaja, sustigli i priveli napadače, te poduzeli dalje radnje iz svoje nadležnosti, o čemu su upoznali i nadležno tužilaštvo.

Federalna uprava za inspekcijske poslove najoštrije osuđuje najnoviji napad na federalne inspektore i pokušaje da se izuzetno drskim i nasilnim ponašanjem spriječi provođenje zakona u toku obavljanja redovnih inspekcijskih poslova, a prijetnjama i napadima na ovlaštena službena lica izuzme iz zakona i prekršajne odgovornosti.

Podsjećamo da je napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti krivično djelo i očekujemo dalje postupanje nadležnih policijskih i pravosudnih organa u smislu provođenja istrage i pokretanja krivičnog postupka protiv napadača.

Zahvaljujemo pripadnicima PU Neum na brzoj intervenciji i reakciji na ovaj nemili događaj koji, srećom, nije završio i težim epilogom po zdravlje i život napadnutog inspektora.

Federalna uprava za inspekcijske poslove ostaje opredijeljena da svojim postupanjem u službi jačanja pravne discipline i razvoja kulture poštivanja pravnih propisa bezrezervno doprinosi uspostavi visokog stepena pravne sigurnosti i unapređenju vladavine prava, za kolektivnu dobrobit svih građana i pravnih subjekata u FBiH.

 

- KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba