Inspektorati i organizacione jedinice

01. Direktor Federalne uprave

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Anis Ajdinović

Direktor

033/563-360

info@fuzip.gov.ba


02. Sekretar Federalne uprave

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Diana Ružić

Sekretar

033/563-382

diana.ruzic@fuzip.gov.ba


03. Kabinet direktora

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

- Upražnjeno -

Šef kabineta

033/563-383

-


04. Sektor za pravne i opšte poslove

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Nikola Mlakić

Pomoćnik direktora

033/563-402

nikola.mlakic@fuzip.gov.ba


05. Sektor za zastupanje

 

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Elvir Sabljić

Ovlašteni rukovodilac sektora za zastupanje

033/563-376

elvir.sabljic@fuzip.gov.ba


06. Sektor za materijalno - finansijske poslove

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Jagoda Sarić

Pomoćnik direktora

033/563-379

j.saric@fuzip.gov.ba


07. Federalni tržišni inspektorat

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Elmir Ramić

Ovlašteni rukovodilac federalnog tržišnog inspektorata

033/563-406

elmir.ramic@fuzip.gov.ba


08. Federalni zdravstveni inspektorat

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Nijaz Uzunović

Glavni federalni zdravstveni inspektor

033/563-354

n.uzunovic@fuzip.gov.ba


09. Federalni inspektorat rada

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Muhamed Pašukanović

Glavni federalni inspektor rada

033/563-367

m.pasukanovic@fuzip.gov.ba


10. Federalni urbanističko - ekološki inspektorat

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Ejub Salkić

Ovlašteni rukovodilac urbanističko - ekološkog inspektorata

033/563-357

ejub.salkic@fuzip.gov.ba


11. Federalni saobraćajni inspektorat

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Dragan Soldo

Glavni federalni saobraćajni inspektor

033/563-385

d.soldo@fuzip.gov.ba


12. Federalni poljoprivredni inspektorat

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Mehmed Čeligija

Glavni federalni poljoprivredni inspektor

033/563-386

m.celigija@fuzip.gov.ba


13. Federalni šumarski inspektorat

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Muhamed Hodžić

Glavni federalni inspektor za šumarstvo

033/563-366

m.hodzic@fuzip.gov.ba


14. Federalni vodni inspektorat

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Mirsad Smailagić

Glavni federalni vodni inspektor

033/563-375

mirsad.smailagic@fuzip.gov.ba


15. Federalni veterinarski inspektorat

  

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Nermin Smajlagić

Glavni federalni veterinarski inspektor

033/563-404

n.smajlagic@fuzip.gov.ba


16. Federalni rudarsko, termo i elektro - energetski inspektorat

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Ferid Osmanović

Glavni federalni rudarsko, termo i elektro - energetski inspektor

033/563-378

ferid.osmanovic@fuzip.gov.ba


17. Sektor za tehničku podršku i plansko - analitičke poslove

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Đemo Ćar

Pomoćnik direktora

033/563-384

dj.car@fuzip.gov.ba


18. Službenik za informiranje

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Edin Čengić

Službenik za informisanje

033/563-392

edin.cengic@fuzip.gov.ba


19. Sektor unutrašnje kontrole

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

- Upražnjeno -

Pomoćnik direktora

033/563-381

-


20. Sektor granične inspekcije

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

Muamer Terzić

Ovlašteni rukovodilac sektora granične inspekcije

033/563-383

muamer.terzic@fuzip.gov.ba


21. Federalni inspektorat za hranu

Rukovoditelj:

Funkcija:

Telefon:

Email:

- Upražnjeno -

Glavni federalni inspektor za hranu

033/563-393

-